Historie

 První rozhodný krok k založení naší jednoty "Sokol" v Chlumci nad Cidlinou byl učiněn v roce 1883. V červnu t. r. sešlo se několik ctitelů myšlenky sokolské k přípravné poradě v hotelu "Liverpool", kde se bylo usneseno vypracovat a zadat stanovy. Po jejich schválení se konala dne 28. října 1883 ustanovující valná hromada. Starostu byl zvolen br. Josef Rádl. Jednota měla v té době 35 členů z nich 12 cvičilo.

      Z počátku se cvičilo v tělocvičně staré školní budovy na nářadí školním, později vlastním, které se postupně zakupovalo. Od roku 1888 v místnosti hotelu "U jelena". Později od roku 1889 v radnici. Když byly postavenynové školní budovy byla propůjčena jednotě v roce 1899 tělocvična nové budovy i s nářadím, čím byl získán pěkný "útulek k tužení paží" ( jak se tehdy říkalo).V roce 1901 se k mužům přidávají i ženy a dorost a od roku 1911 cvičí i žáci i žačky. Pod pohostinnou střechou nové školy vydržela jednota až do roku 1928, kdy byla postavena nová sokolovna.Od těchto dob uplynulo již hodně let a za tu dobu bylo vykonáno mnoho dobrého jak na poli sportu, tak i kultury.

          Návrh Sokolovny vyšel z užší soutěže v říjnu roku 1927 a během zimních měsíců byl propracován do konečné podoby. Se stavbou bylo započato v dubnu 1928. Sokolovna byla dokončena a sokolu a veřejnosti předána v památný den 28. října 1928. Deset let po vyhlášení samostatnosti České republiky. Tehdy osamocená budova jednoty dnes dobře zapadá do komplexu budov Kozelkovy ulice. TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou byla znovu zaregistrována 27. 4. 2000. Po dlouhých deseti letech sporů o majetek se v rámci restituce TJ dočkala navrácení majetku, včetně Sokolovny.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.