Nábor - volejbal

NÁBOR – VŠESPORTOVNÍ PŘÍPRAVA – ODDÍL VOLEJBALU

V úterý 22. září 2020 od 17:00 do 18:00 hodin proběhne ve sportovním areálu pod sokolovnou nábor dětí ročníků 2014 a 2015. Bližší informace naleznete na:

 https://www.volejbal-chlumec.cz/sportovni-cinnost/8-deti-a-mladez

SOKOLSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

V termínu od 7.7. do 10.7.2020 se konal již třetím rokem pod hlavičkou chlumeckého sokola příměstský tábor alias VOLEJBALOVÝ KEMPÍK. Dětičky byly rozděleny podle věku. První a druhá třída - TYGŘÍCI, třetí a čtvrtá třída - LVÍČATA a nejstarší skupinu uzavíraly STRŽKY – starší žákyně.

Každý den byl zaměřen na jinou dovednost a „naši sportovci“ se moc snažili. Nejprve si danou dovednost procvičili a pak si spolu poměřili síly.

Úterý -  Obratnost a štěstí,

středa - Ohebné prsty,

čtvrtek – Odbití vrchem a rychlé nohy,

pátek – Lepší vítězí = den plný her a soutěží.

Ve čtvrtek odpoledne sportovce kromě her a soutěží čekala bojová hra. K večeři pizza přímo od Itala a nakonec přespání ve strašidelné sokolovně.

Počasí bylo sice proměnlivé, ale na sport přímo dělané. Jako každý rok došlo i na návštěvu koupaliště, což byla pro sportovce sladká páteční tečka na rozloučenou spolu s vyhlášením výsledků za proběhlé soutěže.

Děkujeme za pomoc volejbalovým kadetkám a hráčkám z družstva žen, které pomohly kempík zorganizovat.

Ať se i ten příští tábor vydaří - jako ten letošní!

Mgr. Gabriela Jansová

100 let od vzniku Československé republiky

Dscn7978

Tuto neděli - u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky - se sešli u památníku TGM nejen zástupci chlumeckých sokolů, ale i další občané města. Za naši jednotu položili věnec pan Vladimír Maslák a pan Ladislav Šimeček.  Jak nám poutavě připomněl řečník pan Aleš Fibigr, chlumečtí sokolové jsou s tímto historickým datem úzce spjatí. Před 135 lety 28.10.1883 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Chlumec nad Cidlinou a před 90 lety 28.10.1928, k 10. výročí nové republiky, slavnostně otevřena budova chlumecké sokolovny. Atmosféra byla mile dotvořena zástupci "chlumeckého četnictva" v čele s panem Milošem Bernartem. Děkujeme všem, kteří i přes chlad a déšť přišli a na historické okamžiky si zavzpomínali spolu s námi. Nakonec, počasí prý bylo stejné jako před 100 lety.

 

Informace o prezentaci finanční podpory MŠMT na internetových stránkách

Informace o prezentaci finanční podpory MŠMT na internetových stránkách.

(Příloha k vyúčtování poskytnuté dotace)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou, IČO: 70829659

Program MŠMT č. VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech Rok: 2017

Rozhodnutí MŠMT č: 502017_8_0771  Poskytnutá dotace v Kč: 180.000

Výňatek z Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 – Další podmínky:

Příjemce je povinen finanční podporu ministerstva, která souvisí s podpořeným projektem prezentovat na svých

internetových stránkách minimálně po dobu 1 roku od obdržení Rozhodnutí. Příjemce je povinen zaslat ve vyúčtování odkaz na své internetové stránky se zveřejněnými informačními materiály akce, kterou v souladu s projektem realizoval, a to ministerstvu-odboru sportu. Odvod za nedodržení této podmínky může být stanoven v částce až do 5% z poskytnuté dotace.

Odkaz na příslušné internetové stránky, na kterých je finanční podpora ministerstva prezentována:

www.sokolchlumec.cz

Zpracoval: Vladimír Maslák

e-mail: sokol.chlumec@volny.cz

telefon: 731 418 756

 Osoba oprávněná jednat za příjemce: Vladimír Maslák

 Funkce: Starosta

Datum: 2.1.2018