100 let od vzniku Československé republiky

Dscn7978

Tuto neděli - u příležitosti 100. výročí založení Československé republiky - se sešli u památníku TGM nejen zástupci chlumeckých sokolů, ale i další občané města. Za naši jednotu položili věnec pan Vladimír Maslák a pan Ladislav Šimeček.  Jak nám poutavě připomněl řečník pan Aleš Fibigr, chlumečtí sokolové jsou s tímto historickým datem úzce spjatí. Před 135 lety 28.10.1883 byla založena Tělocvičná jednota Sokol Chlumec nad Cidlinou a před 90 lety 28.10.1928, k 10. výročí nové republiky, slavnostně otevřena budova chlumecké sokolovny. Atmosféra byla mile dotvořena zástupci "chlumeckého četnictva" v čele s panem Milošem Bernartem. Děkujeme všem, kteří i přes chlad a déšť přišli a na historické okamžiky si zavzpomínali spolu s námi. Nakonec, počasí prý bylo stejné jako před 100 lety.

 

Informace o prezentaci finanční podpory MŠMT na internetových stránkách

Informace o prezentaci finanční podpory MŠMT na internetových stránkách.

(Příloha k vyúčtování poskytnuté dotace)

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce dotace: TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou, IČO: 70829659

Program MŠMT č. VIII. Organizace sportu ve sportovních klubech Rok: 2017

Rozhodnutí MŠMT č: 502017_8_0771  Poskytnutá dotace v Kč: 180.000

Výňatek z Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 – Další podmínky:

Příjemce je povinen finanční podporu ministerstva, která souvisí s podpořeným projektem prezentovat na svých

internetových stránkách minimálně po dobu 1 roku od obdržení Rozhodnutí. Příjemce je povinen zaslat ve vyúčtování odkaz na své internetové stránky se zveřejněnými informačními materiály akce, kterou v souladu s projektem realizoval, a to ministerstvu-odboru sportu. Odvod za nedodržení této podmínky může být stanoven v částce až do 5% z poskytnuté dotace.

Odkaz na příslušné internetové stránky, na kterých je finanční podpora ministerstva prezentována:

www.sokolchlumec.cz

Zpracoval: Vladimír Maslák

e-mail: sokol.chlumec@volny.cz

telefon: 731 418 756

 Osoba oprávněná jednat za příjemce: Vladimír Maslák

 Funkce: Starosta

Datum: 2.1.2018

Putování kolem Chlumce

Putování kolem Chlumce

Postup do Krajského přeboru

Chlumecké volejbalistky vyhrály okresní soutěž a postupují do krajského přeboru!

Letos se podařilo chlumeckým hráčkám obsadit první místo v soutěži a mít tak volbu postupu do krajského přeboru. Tuto výzvu hráčky přijaly a Vy se můžete těšit na pár sobotních utkání v areálu pod sokolovnou a to letos na podzim.

Výsledky stolního tenisu sezóna 2016-2017

Dlouhodobé soutěže družstev: 


Muži A - krajská soutěž 2.třídy - 9.místo
Muži B - regionální přebor 1.třídy - 2.místo
Muži C - regionální přebor 2.třídy - 2.místo
Ženy - divize žen - 4.místo
krajský přebor starších žáků - 2.místo

Soutěže jednotlivců, výsledky bodovacích turnajů mládeže probíhající od září 2016 do dubna 2017 - konečné pořadí. 

starší žákyně:
Kateřina Štěrbová - 12.místo  ( z 33 účastnic )

mladší žáci:
Jakub Kycelt - 9.místo  (z 72)
Jiří Fuxa - 27. místo
Tomáš Fuxa - 28. místo

nejmladší žáci
Lukáš Kycelt - 9.místo (z 42)

Chlumecký pohár 2017

Dne 4. 6. 2017 se v prostorách chlumecké sokolovny konala soutěž v tanečním sportu registrovaných i hobby párů. Celou soutěž zaštítil Český svaz tanečního sportu ve spolupráci se Sokolem Chlumec nad Cidlinou a JK DanceShop s.r.o. Navázali jsme tak na tradici tanečních soutěží v Chlumci nad Cidlinou.

Soutěžilo se jak ve standartních, tak i v latinskoamerických tancích v kategoriích dětí, juniorů, dospělých a nově vzniklé kategorii do 21 let. Celkem se soutěže zúčastnilo cca 50 párů z celé České republiky, a dokonce i 3 taneční páry z Polska. Celou soutěží provázel taneční mistr, pan Jaroslav Krtička. Výkony soutěžících hodnotili porotci ze všech koutů Česka, ale i Polska. Role porotce se chopil i Marek Dědík, všem dobře známý z televizní taneční soutěže StarDance.

Výkony všech soutěžících byly výtečné a celá soutěž se nesla v přátelské atmosféře. Soutěže se nemohl nezúčastnit domácí pár, Daniel Maslák – Karolína Nebeská, který dokázal vyhrát kategorii do 21 let v latinskoamerických tancích.

Poděkování za vydařenou soutěž patří nejen všem tanečním párům, porotcům a návštěvníkům, ale také partnerům soutěže, kterými bylo Květinářství Romana, Česká osiva, a.s., Kand s.r.o., Tiskárna TNM Print s.r.o a  Come s.r.o. - Ovoce do škol.

Doufáme, že na obnovenou tradici tanečních soutěží v Chlumci nad Cidlinou brzy navážeme a podpoříme tak rozvoj tanečního sportu v našem regionu.

 

Vladimír Maslák 

Taneční 2017

Taneční 2017 - bližší informace

Fotogalerie

Chlumecká lentilka

  1. ročník halového turnaje v minivolejbalu Chlumecká LENTILKA, se konal 5.3.2017.

Turnaje se účastnilo 8 týmů žlutých, 8 oranžových a 7 družstev modrých, a to z oddílů Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, Nový Bydžov a Pouchov.

Tudíž bez - mála 70 malých sportovců. Turnaj se konal ve dvou halách a pro tuto akci bylo vytvořeno 6 minivolejbalových hřišť. Každé družstvo odehrálo na turnaji 6 utkání. Po ukončení dostalo každé dítě balíček sladkostí a diplom. Družstva na 1. místech si ještě k tomu odvezla malý dort v barvě své kategorie.

Ve žlutých byl vyhlášen největší šikulkou Jakub Vlášek a v kategorii oranžových pak Šárka Mrhalová. Oba si odnesli upomínkové hrnečky - Šikulka z Chlumecké LENTILKY.

Úspěch chlumeckého minivolejbalu

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého  kraje

Úspěch chlumeckého minivolejbalu

Již čtvrtým rokem funguje pod hlavičkou TJ Sokol Chlumec nad Cidlinou a ochrannými křídly oddílu volejbalu dětský barevný minivolejbal. Máme více než padesát dětí, které trénují podle věku ve třech samostatných skupinách. Přípravka pro nejmenší (4 - 6 let) je zaměřena na sportovní všestrannost a pohybový rozvoj dítěte. Mladší minivolejbal (7 – 9 let) již více zahrnuje práci s míčem a dále se rozvíjí koordinace pohybu a výbušná rychlost. Ve skupině starších (10 – 13 let) se trénují základní volejbalové dovednosti, herní činnosti a rozvoj rychlostně-silových schopností.

             V letošním roce se kvalifikovalo do Olomouce na Oblastní kolo – východní část, z maximálně sedmi postupujících z Královehradeckého kraje v dané kategorii,  také jedno chlumecké družstvo v kategorii červeného volejbalu (10 až 11 let) a jedno družstvo v modré kategorii (12 až 13 let). Dívky zde měřily síly s dalšími družstvy ze sedmi krajů. Starším dívkám bohužel po pěti výhrách a pěti prohrách uniklo postupové místo, ale družstvo mladších dívek postoupilo do celostátního finále, které se bude konat 17. – 18. září v Brně při příležitosti kvalifikace ME žen. BLAHOPŘEJEME!

             Touto cestou bych chtěla poděkovat všem trenérkám a trenérům, kteří se dětem věnují bez nároku na finanční odměnu ve svém volném čase. Díky i sponzorům, a to zejména Městu Chlumec n. C., bez jehož příspěvků by fungování celého oddílu bylo velmi problematické. Nemenší díky patří také všem členům oddílu a spřízněným volejbalovým duším, které nám pomáhají na turnajích, soustředění a podílejí se na získávání finančních příspěvků pro naši mládež.

Za kolektiv trenérů Milada Zborníková

 

 

Přihláška taneční kurzy 2018

Přihlásit na kurz