Taneční kurz 2024-pokračovací

Přijímáme přihlášky do tanečního kurzu-pokračovací.

Přihláška 

Další možnost přihlášení

Na email: sokol.chlumec@volny.cz

Osobně: 

- V kanceláři v sokolovně každý čtvrtek od 18:00 do 20:00 hod