Sokolská všestrannost

Sokolská všestrannost

Vážení spoluobčané,

Jedním z oddílů Tělocvičné jednoty Sokol Chlumec nad Cidlinou je oddíl Sokolské všestrannosti. V současné době má oddíl 88 členů. Cvičení probíhá ve čtyřech složkách a to ženy starší, ženy, muži a rodiče s dětmi. Nejstarší cvičence je 85 roků a nejmladšímu cvičenci tři roky

            Ženy jsou zaměřeny na kondiční cvičení a aerobik. Muži hrají fotbálek a rodiče s dětmi se zabývají základním rozvojem tělesné výchovy.

            Vývoj oddílu probíhal tak, že původně byl název ZRTV, což znamenalo Základní rozvoj tělesné výchovy, pak ASPV, což představovalo Asociaci sport pro všechno. Po převedení majetku Sokolu se oddíl přejmenoval na Sokolskou všestrannost. Samozřejmě je to historie vývoje za poslední léta. Kdysi to byl zkrátka Sokol.

            Členská základna  dosahovala před 25 lety okolo tří set členů. Největší úbytek členů nastal v období po roce 1989, kdy bylo zahájeno cvičení aerobiku na základě komerčního podnikání.

            Cvičebním prostorem je Sokolovna v Chlumci nad Cidlinou. Vybavení nářadím je průměrné. Trochu chybí kruhy, kde z důvodů bezpečnostních a konstrukčních nedošlo k jejich obnovení.

            Rádi bychom zlepšili práci s dětmi. Zde chybí cvičení žáků a žákyň. Hlavním důvodem je malý zájem dětí a chybějící cvičitelé.

            Členské příspěvky jsou 600 Kč za rok pro dospělé, 300 Kč pro děti, studenty, ženy na mateřské dovolené a důchodce

            Srdečně zveme všechny spoluobčany mezi naše řady, neboť cvičíme rádi a chceme být zdraví a dobře vypadat.